Categorii
Thursday 21 March 2024

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “LIKE, TAG & WIN!”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “LIKE, TAG & WIN!”


Art. 1. Organizatorul Concursului


1.1. Concursul este organizat de SC HOMEVIBES SRL cu sediul în Ilfov, Chiajna, sub nr J23/3217/2018 CUI

RO39597649 , Romania, denumit în continuare “Organizator”.


1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare

“Regulament”, fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica

Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei, având obligația de a anunța publicul, pe pagina

https://www.instagram.com/homeandyouofficial_ro/, în aceeași manieră în care a fost făcută și

informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în

vigoare.


Art. 2. Durata și locul de desfășurare ale Concursului


Concursul va avea loc începând cu data de 25.04.2024, pe pagina de Instagram

https://www.instagram.com/homeandyouofficial_ro/ și se va desfășura până la 09.05.2024


Art. 3. Participanții și condițiile de participare


3.1. Concursul se adresează fanilor paginii Instagram

https://www.instagram.com/homeandyouofficial_ro/ persoane fizice, cetăteni români, peste 18 ani, cu

domiciliul/resedința în Romania, ce acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament, cu excepția

angajaților Organizatorului și membrii familiilor acestora.


3.2. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele

condiții:


a) Participanții trebuie să fie fani ai paginii https://www.instagram.com/homeandyouofficial_ro/

b) Participanții trebuie să dea ”like” fotografiei care anunță concursul

c) Participanții trebuie să dea tag la trei prieteni


d) Participanții iau la cunoștință și acceptă Regulamentul Concursului


e) Participanții vor respecta prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de

Organizator în vederea desfășurării în condiții normale a Concursului.


3.3. În cazul în care, cei care sunt eligibili să participe sau cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la

art. 3.1. si 3.2. de mai sus, încalcă acest Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice

formă de câștig dobândită de participant în urma prezentei campanii.


3.4. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își

exprimă acordul în privința acestora, participarea la acest Concurs implicând obligativitatea respectării

prevederilor prezentului Regulament.


Art. 4. Modul de desfașurare a Concursului


4.1. Pentru a participa la Concurs, participanții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din

prezentul Regulament trebuie să fie fani ai paginii https://www.instagram.com/homeandyouofficial_ro/

să dea ”like” fotografiei care anunță concursul si să să dea tag la trei prieteni


4.2. Va fi considerat valid participantul care îndeplinește condițiile de la art 3.1.


4.3. Căștigătorul va fi extras prin tragere la sorți pe 09.05.2024 cu ajutorul site-ului

https://commentpicker.com/ dintre fanii paginii Instagram

https://www.instagram.com/homeandyouofficial_ro/ care au dat ”like” fotografiei care anunță

concursul și a dat tag la trei prieteni


4.4. Validarea câștigătorilor se face de către reprezentantul Home & You  (SC HOMEVIBES SRL) prin

verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art 3.


La finalul promoției va fi extras, prin tragere la sorți computerizată, câștigătorul premiului ce constă intr-

un set funnybunny (bol+platou)

Participantul extras va fi anunțat printr-un mesaj postat pe Instagram de către organizator, după data

extragerii. Pentru validare, câștigătorul va comunica datele personale reprezentantului Home & You

Romania Câstigătorul va ridica premiul in baza unui act de identitate de la magazinul Home & You

Romania sau i se va transmite prin curier la adresa din buletin, în funcție de opțiunea acestuia.


Art. 5. Premiul Concursului


5.1. În cadrul prezentului Concurs se va acorda urmatorul premiu:


– un set Funnybunny (bol+platou)


5.2. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte Premii și nici nu se poate acorda contravaloarea sa în

bani. În cazul refuzului sau imposibilității vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau în

cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, participantul câștigător va pierde

dreptul de atribuire a Premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul va repeta tragerea la sorți.


Art. 6. Acordarea Premiului prin tragere la sorți și validarea câștigătorului Promoției


6.1. Premiul va fi acordat dupa încheierea concursului, după stabilirea modalității de expediere, în

termenii conveniți de comun acord între Organizator și câștigător, câștigătorul fiind anunțat printr-un

mesaj postat pe Instagram de Home & You Romania, privind câștigarea Concursului.


6.4. Câștigătorul poate revendica premiul în termen de 10 zile calendaristice de la anunțarea rezultatului

extragerii. În cazul în care acest termen este depășit, se va repeta tragerea la sorți.


6.5. Acordarea Premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implică acordul ca

numele câștigătorului să fie publicat pe pagina de Instagram

https://www.instagram.com/homeandyouofficial_ro/


6.6. Participanții care, din orice motiv neimputabil Organizatorului, au pierdut calitatea de câștigător, nu

au dreptul de a solicita, prin nici un mijloc, atribuirea Premiului.


6.7. Reclamațiile referitoare la premiile câștigate, ulterioare momentului acordării premiilor, nu vor fi în

responsabilitatea Organizatorului.


6.8. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.


Art. 7. Regulamentul Concursului


7.1. Regulamentul Promoției este disponibil oricărui solicitant pe pagina web www.home -you.ro

concursul nu este in niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook.


7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Promoției în orice moment de desfășurare a acesteia

și/sau schimbarea regulilor de participare și/sau a premiului acordat. Astfel de modificari vor fi făcute

publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.


Art. 8. Litigii


În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale

amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta

litigiul spre solutionare instanțelor competente.